Bejelentéscity logisztika, városi logisztika, térségi logisztika, a megoldás: kaposlogisztika
Ügyelj az eszközökre, s az eredmény ügyelni fog magára

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.

A logisztikai stratégia: fejlesztés alappillérei
Saját megfogalmazásban: a logisztika, a globalizációs hatás egyik immanens elemeként újra értelmezhető rendszerszemlélet és gyakorlati eljárási módszer. A maga interdiszciplináris értékrendjével olyan, a kezdetben nálunk megtelepedett multik (hozzáadott értékteremtő kultúrája) által gerjesztett hazai szolgáltatási igény-kielégítésre irányuló pozitív elmozdulást eredményezett, amely mára már az egyik legfontosabb régiós szinten megvizsgálandó stratégiai területek közé „küzdötte fel magát”!...vélhetően nem tartanak talmudistának, amikor ahhoz a véleménycsoporthoz csatlakozom, hogy az európai kontinentális gazdasági blokk övezeteiben elfoglalt helyünk, szerepünk szerint, Mi Magyarok az ún. "harmadik gyűrű" országaihoz tartozunk. Nevezetesen Kelet-Közép-Európa egykori szocialista országaihoz, amelyek - az olcsó és viszonylag jól képzett
munkaerőre, valamint a vállalatokon kívüli gazdasági környezet rugalmas, neoliberális szabályozására, tehát a primitív taylorizmus -ra építve - az elmúlt évtizedben az európai blokk centrumában található vállalatok "meghosszabbított munkapadjává", a munkaerőköltség-igényes, egyszerű összeszerelő gyártási folyamatok kitelepítésének színtereivé váltak. Tudjuk, hogy létezik már egy másik út, amit kalmarizmus- nak hívnak, de példának okáért ennek felvállalása nem éppen egy már jól kitaposott ösvényen „gyaloglás”-t jelent.

Talán kissé sántít a hasonlat, de ez nézetem szerint olyan dolog, mint a "legrövidebb út" fogalmi alternatívái értelmezése: létezik földrajzi (fizikai), időtávolság, gazdasági (költség) távolság, társadalmi távolság, virtuális távolság és nem utolsó sorban kognitív távolság. Ez utóbbinak, mint a távolságnak ésszerűsíthető leküzdése, áthidalása úgy nyer értelmet, ha a képzeletünkben létezőt közelebbinek érezzük, amiről több és pozitív információnk van. Ez lehet és legyen is a fejlesztési alternatívák fókuszában, amikor a régió szükséges- és lehetséges logisztikai stratégiájának beazonosítására teszünk kísérletet. Következésképpen a jövőnk
még ígéretesebb, hiszen városaink és azok urbanizálódó térsége gazdasági fellendülésének multiplikátora épp a
logisztika: city logisztikai, városi logisztikai, térségi logisztikai megoldások lehetnek...

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!